Background Image

"Betrouwbare en verbindende partner voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
binnen de civiele techniek"

 - Ruiter Inframanagement -

Ontdek

Neem contact op!

Over Ruiter Inframanagement

Realistische en onafhankelijke diensten en adviezen op het gebied van verkeers- en realisatiemanagement.

"Vooruitgang binnen de infrasector vraagt om een open en transparante houding"

Team Member
ing. A.G. Ruiter(Arjan)
A Simple Philosophy

Ruiter Inframanagement heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgebouwd binnen grote multidisciplinaire infrastructurele projecten. Deze ervaring is opgebouwd binnen verschillende fases, van de tender naar ontwerp, van realisatie tot oplevering en onderhoud. Wat al deze verschillende fases aan elkaar verbindt is de factor integraliteit. Hoewel het woord “integraliteit” de laatste jaren veelvuldig als modegrill wordt uitgesproken is het daadwerkelijk doorvoeren van “oprechte integraliteit” een grote uitdaging gebleken. Het speelveld en daaraan gekoppelde belangen binnen grote projecten is vaak erg complex en lastig te doorgronden, waardoor er snel wordt teruggegrepen naar oud gedrag en gewoontes.

Ruiter Inframanagement kan u helpen om de integraliteit binnen uw project of aanbesteding op te bouwen of te vergroten door de harde techniek en het menselijke aspect achter de techniek aan elkaar te verbinden.

Background Image

Diensten

Ruiter Inframanagement biedt u de volgende diensten:

Advies- en reviewdiensten

Beoordeling van verkeers- en realisatiemanagement plannen, faseringen en EMVI-documenten.

Verkeers- en faserings-management

Projectmanagement tijdens aanbesteding- en realisatie of onderhoudstrajecten.

Realisatie-management

Integrale projectondersteuning en begeleiding binnen koepelfuncties in relatie tot realisatiemanagement.

Werkwijze

Wat mag u verwachten van de samenwerking met Ruiter Inframanagement?

Algemeen

Ongeacht de dienst die u afneemt of welke vorm van samenwerking u aangaat met Ruiter Inframanagement, vormen de kernwaardes integraliteit, openheid, betrouwbaarheid en transparantie de sleutel tot resultaat en kwaliteit.

Advies diensten

De Advies- en reviewdiensten van Ruiter Inframanagement bestaan onder andere uit het adviseren bij verkeerskundige vraagstukken, opstellen van faseringsplannen, beoordelen van EMVI documenten, analyseren van beschikbaarheidsmodellen, raakvlakmanagement en realisatievraagstukken.

Verkeers- en faseringsmanagement

Ruiter Inframanagement vult rollen in binnen multidisciplinaire projecten (bv DBFM’s) m.b.t. verkeer en faseringen. Hierbij verzorgen wij de aansturing van a tot z binnen tender- en realisatietrajecten en stemmen planning en plannen af met uw opdrachtgever of opdrachtnemer.

Realisatiemanagement

Gezien de ruime ervaring binnen grote infrastructurele werken is Ruiter Inframanagement in staat integrale vraagstukken te doorgronden en de verschillende vakgebieden (disciplines) die grote projecten huisvesten (zoals GWW / Systemen / Civiel / Verkeer / B&O, enz.) met elkaar te laten samenwerken, te versterken en te begeleiden.

Background Image

Contact

Heeft u vragen, of interesse in aanvullende informatie over Ruiter Inframanagement neem gerust contact met ons op.

ing. A.G. Ruiter(Arjan)

Schollevaarlaan 17
2106AZ, Heemstede

+31(0)6 24 44 83 50
arjan@ruiter-inframanagement.nl